کارت ویزیت کرافت

کارت ویزیت کرافت

هر مصرف کننده ای علایق و سلیقه ی متفاوتی دارد. برای یک کسب و کار ساختن هویت برند بسیار مهم است و چاپ کارت ویزیت یکی از راه های این کار است. وقتی کاغذ کرافت قهوه ای را برای چاپ کارت ویزیت انتخاب می کنید حس طبیعی، ارگانیک، تمیز و قابل اعتماد بودن را به مخاطب القا می کنید. کارت ویزیت کرافت بسیار ساده، زیبا، بادوام و ضد پارگی است.